Learn Mangalore Konkani - Lesson 13

This is a facsimile of the 'Learn Konkani' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 13 in Unicode Kannada.

I owe thanks to Subramanya Shenoy for proof corrections.

ಕೋಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್'ರ ಭಾಷೆ. ಮರಾಥಿ‍-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಅದರೂ ಒಕೆಸೀ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು.
ಅಕೇರಿ ಪುಣಿ ಪಾವ್ಸು ಐಲೆ.

ಸೆಖೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ಯಾಖೊ ಉಣೆ ಜಾವ್ನು ಶೀಂಯ್ ಚಡ್ ಜಲ್ಲ.
ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಕರೆಂಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ.
ಉದ್ಕಾಚೆ ಅನಿ ಕರೆ‍ನ್ಟಾಚೆ ಬಾಧ್ ನ.

ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಚೆರ್ಡುವಾನ್ ಸಕಾಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವತ್ತನ ಎದೇ ಬಾದ್ ಜತ್ತ.

ಶಾಲೆ ಎಂದಾಗ ನೆನೆಪಾಯಿತು ನೋಡಿ.
ಸ್ಕುಲ್ ಮಣ್ತನ ಉಡ್ಗಾಸಾಕ್ ಅಲಿಎ ಪಳೆ.

ಏನು ಹೇಳಿ?
ಕಸ ಮೊಣು ಸಾಂಗ್.

ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆಯೇ?
ಚೆರ್ಡುವಾಲ್ ಪಾಠ ಬುಕ್ ಪೂರಾ ಮೆಳ್ಳಿವೆ?

ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ... ಅದರೆ ಹಿಂದಿ ಮತು ಸಮಾಜ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪೂರಾ ಮೆಳ್ಳೆ... ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಹಿಂದಿ ಅನಿ ಸಮಾಜ ಮೆಳ್ತಾನ.

ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ ದಿನಾ ಬಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.
ಬುಕ್ ಹಾಣಿ ಮೊಣು ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ್ ಟೀಚರ್ ಸದ್ ಬಿಶ್ಟಾಯಿತ.

ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ?
ತಂಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಕಷ್ಟ್?

ಹಿಂದಿ-ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿ-ಸಮಾಜ ಖೈಂ ಮೆಳ್ತಾನ.

ವಿದ್ಯಾರ‍ಣ್ಯಪುರಮ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಮಾಂತು ಮೆಳ್ತ ಮೊಣು ಕೋಣ್ಕಿ ಸಂಗ್ಲೆ.

ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹಂವ್ ತೈಂ ಚಮ್ಕ್‍ಲೊಲೊ*. ಧೈಂ ಮೆಳ್ತಾನ.

*ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚಮ್ಕ್‍ಲೆಲಿ.

ಯಾವಾಗ ಸಿಗಬಹುದಂತರೆ?
ಕೆದನ ಮೆಳು ಪೂರುಕೈ?

ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ.
ಏಕ್ ವಾರ ಬಿತ್ತೇರಿ ಮೆಳು ಪೂರೊ ಮಣು ಅಂಗಡಿಚೇನ್ ಸಂಗ್ಲೆ.

ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕಪ್ಪಾ!
ವಗ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರಿ ಪೂರೊಬ!

ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ…

Comments

Popular Posts