Learn Mangalore Konkani - Lesson 14

This is a facsimile of the 'Learn Konkani' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 14 in Unicode Kannada.

I owe thanks to Subramanya Shenoy for proof corrections.

ಕೋಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್'ರ ಭಾಷೆ. ಮರಾಥಿ‍-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಅದರೂ ಒಕೆಸೀ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ನೆಂಟರು ಬನ್ದಿದ್ದಾರಲ್ವೇ?
ಘರ್ಕಡೆ ಸುಮಾರ್ ಸೊಇರೆ ಐಲ್ಯಾಂಚಿ ನವೇ?

ಇತ್ತೆಚಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗ‍ ಹುಡುಗಿ (ಮದುಮಗ ಮದುಮಗಳು) ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ತಾ ವರ್ಡಿಕ್ ಜಲ್ಲೆಲೆ ಚೆಲ್ಲೊ ಅನಿ ಚೆಲ್ಲಿ 9ವರತ್ ವಕ್ಕಲ್) ಐಲ್ಯಾಂಚಿ.

ಯಾರು?
ಕೋಣ್?

ನಮ್ಮ ಫಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರವೀಣನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು.
ಅಮ್ಗೆಲೆ ಫಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರವೀಣಾಲೆ ವರ್ಡಿಕ್ ಜಲ್ಲೆ.

ಅವನು ಹಾಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತೋ ಅನಿ ತಗೆಲೆ ಬಾಇಲ್ ದೋಗ್ ಜನ್ ಐಲ್ಯಾಂಚಿ.

ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಬಾರೀ ಔತಣ!
ತುಮ್ಕ ತಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಅಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಚೆ ಜವಣ್!

ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಾಕಚಿ ಐಲ್ಯಾಂಚಿ.

ಯಾಕೆ?
ಕಸಲೆಕ್?

ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ!
ಆಜಿ ಮೆಗೆಲೆ ಪುತ್ತಾಲೆ ಜೈದಿಸು.

ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು.
ತಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಿವ್ಕ.

ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಔತಣವನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ!
ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಸಲೆಕ್? ಗೌಜಿರಿ ಜವಣ್ ಕರ್ಯ.

ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?
ಕಸ್ ಪುಣಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಚಾವ್ಕಾಕೀ?

ಏನೂ ಬೇಡ... ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಕಸಲೇ ನಕ್ಕ... ಜವ್ಣ ಭಾಇರಿ ವಚ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಸಂಜೆ ಬರುತ್ತೇನೆ.
ತಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಹಾಂವ್ ಸಂಜೆರಿ ವತ್ತ.

ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆಯದೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
ಘರ್ಕಡ್ಚೆ ಪೂರಾ ಜನಾಂಕ್ ಉಡ್ಗಾಸರಿ ಅಪೊನು ಹಾಡ್ಕ.

ಆಗಲಿ... ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ.
ಜವ್ವೊ... ತಶೀ ಜವ್ವೊ.

ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ…

Comments

Popular Posts