Learn Mangalore Konkani - Lesson 17

This is a facsimile of the 'Learn Konkani' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 17 in Unicode Kannada.

I owe thanks to Subramanya Shenoy for proof corrections.

ಕೋಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್'ರ ಭಾಷೆ. ಮರಾಥಿ‍-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಅದರೂ ಒಕೆಸೀ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಗಣಪತಿ ಕೊರಿಸುತ್ತೀದ್ದೇನೆ.
ಅಮಿ ಹ್ಯಾಪಟಿ ಗಣಪತಿ ದವರ್ತಾಚಿ.

ಎಲ್ಲಿ ಕೊರಿಸುತ್ತೀದ್ದೀರಿ?
ಖೈಂ ದವರ್ತಾಚಿ?

ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ.
ಅಮ್ಗೆಲೆ ಘರಲಗ್ಗಿ ಅಶ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ಲಗ್ಗಿ.

ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊರಿಸುತ್ತೀದ್ದೀರಿ?
ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸು ದವರ್ತಾಚಿ?

ಮೂರು ದಿನ ಇಡಬೇಕೊಂತ ಇದ್ದೇವೆ.
ತೀನ್ ದೀಸು ದವರ್ಕ ಮೊಣು ಅಸ್ಸ.

ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಗಿದೆಯೇ?
ದುದ್ವಾವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಾ ಜಲ್ಲಾವೆ?

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ... ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೇ.
ಹೋಡ್ನಾ... ಚಂದಾಯೇರಿ ಜತ್ತಾಸ್.

ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ?
ಕಸ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು ದೊವರ್ನುಗೆತ್ಲ?

ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕರ ಸಂಗೀತ, ಅಚ್ಯುತದಾಸರ ಹರಿಕಥೆ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ‌ರ ನಾಟಕಗಳಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕಾಲೆ ಸಂಗೀತ, ಅಚ್ಯುತದಾಸಾಲೆ ಹರಿಕಥೆ ಅನಿ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯಾಲೆ ನಾಟಕ ಅಸ್ಸ.

ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮೆರಮಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರಳ್ಳೀ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಅಕೇರಿ ದೀಸು ಮೆರಮಣಿಗೆ ಕೋರ್ನು  ಕುಕ್ಕರಳ್ಳೀ ಕೆರೇಂತು ವಿಸರ್ಜನ ಕರ್ತಾಂಚಿ.

ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಬ್ಯುಸಿ.
ತಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತು ಅನಿ ಏಕ್ ವಾರು ಬ್ಯುಸಿ.
(ತಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತುಕ್ಕ ಅನಿ ಏಕ್ ವಾರು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನಾ)

ಹೌದು.
ವೈ.

ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆಗಚೇಕಾದರೆ ಹೇಳು.
ಮೆಗೆಲೆ ನಿಮಿತ್ ಕಸ ಪುಣಿ ಉಪ್ಕಾರು ಜಾವ್ಕಾ ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಸಾಂಗ್.

ಇವತು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ.
ಅಜಿ ಸಂಜೆರಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಘರ್‍ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಸ್ಸ. ಧೈಂಕ್ ಯೋ.

ಆಗಲಿ.
ಜವ್ವೊ.

ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ…

Comments

Popular Posts