Learn Mangalore Konkani - Lesson 28

This is a facsimile of the 'Learn Konkani' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 28 in Unicode Kannada.

I owe thanks to Subramanya Shenoy for proof corrections.

ಕೋಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್'ರ ಭಾಷೆ. ಮರಾಥಿ‍-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಅದರೂ ಒಕೆಸೀ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ? 
ಹಾಂವ್ ಭಿತ್ತೆರಿ ಎವ್ಯತ್ವೇ?

ಬಾ ಗೌತಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ನೀನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? 
ಯೋ ಗೌತಮ್, ಕಶ್ಶಿ ಅಸ್ಸ್? ತು ಕಂಚೆ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಸೆರ್ವತಾಸ್?

ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸಾರ್. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಎನ್. ಐ. ಇ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ.
ಹಾಂವ್ ಆರಾಮ್ ಅಸ್ಸ್ ಸರ್. ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್‍ಚೆ ಎನ್. ಐ. ಇ. ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಸೆರ್ವೊಲೊ.

ನಿನಗೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತು?
ತುಕ್ಕ ಕಂಚೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಾರಿ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ಳೆ?

ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಮಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಾರಿ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ಳೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?
ತೈಂಇ ರಬ್ಬುಕ್ ಕಸಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋರ್ನುಗೆತ್ತಾಸ್?

ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒ‍ದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊ‍ಡಿದ್ದೇವೆ. 
ಮೆಗೆಲೊಟ್ಟು ಮೆಗೆಲೆ ಪಚ್ಚೇಲೆ ಫೂತು ಅಸ್ಸ್. ಅಮಿ ದೋಗ್‍ಜಣೈ ಸೆರ್ವುನು ಏಕ ಭಾಡೇಚೆ ಘರ್ ಕೋರ್ಕ ಮೋಣು ಲೆಕ್ಲ.

ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ?
ಕಾಲೇಜ್ ಕೆದನ ಸೂರು ಜತ್ತ?

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದೆ.
ಅನಿಕೈ ಏಕ್ ಮೈನೊ ಅಸ್ಸ.

ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ?
ತೈಂಇ ಘರ್ ಸೊದ್ದುನು ದವರ್ಲಾವೇ?

ಕಾಲೇಜು ಶುರುವಾಗುವ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕುವೆ.
ಕಾಲೇಜ್ ಸೂರು ಜೌಚೆ ಏಕ್ ವಾರಾಚೆ ಫೂಡೇಚಿ ವೊಚ್ಚುನು ಸೊದ್ದಿತ. 

ಆಗ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ?
ತೆದನ ರಬ್ಬುಕ್ ಕಸಲೆ ಕರ್ತ?

ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಮಿತ್ರನ ಮನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮನೆ ಹುಡುಕಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಮೆಗೆಲೆ ಅನ್ನಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡಾಲೆ ಘರ್ ಅಸ್ಸ. ತೈಂಇ ರಬ್ತ‌. ತಂನಿ ಘರ್ ಸೊದ್ದೂಕ ಮೆಗೆಲೊಟ್ಟು ಎತ್ತ ಮಂಳ್ಳ.

ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು. ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರು. 
ಬರೇ ಜವ್ವೊ. ಲಾಯಿಕ್ ಕೋರ್ನು ವಜ್ಜಿ. ಗಾಂವಾಕ್ ಎತ್ತನ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಘರ್ಕಡೆ ಎತ್ತಾ ರಾಬ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ.
ತಶೀಚಿ ಜವ್ವೊ.

ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ…

Comments

Popular Posts