Learn Mangalore Konkani - Lesson 31

This is a facsimile of the 'Learn Konkani' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 31 in Unicode Kannada.

I owe thanks to Subramanya Shenoy for proof corrections.

ಕೋಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್'ರ ಭಾಷೆ. ಮರಾಥಿ‍-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಅದರೂ ಒಕೆಸೀ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ಸರಿತಾ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ?
ಸರಿತಾ, ಆಜಿ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಕಾಲೇಜಾಂತು ಕಸ ವಿಶೇಷ್?

ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಡೇಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಐಚಿ ದೀಸು ಅಮಿ ಕಾಲೇಜಾಂತು ಕಪ್ಡ ದೀಸು ಮೋಣು ಆಚರಣೆ ಕರ್ತಾಚಿ. 

ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೇ ನೀನಿಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ!
ವೈವೇ? ತ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತೀಚಿ ತೂ ಅಮ್ಗೆಲೆ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಪ್ಪಡ್ ನೆಸ್ಸುನು ವತ್ತಾಸ್!

ಹೌದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ವೈ. ತುಮಿ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಕಾಲೆಜಾಂತು ಎಸೆಲೆ ದೀಸು ಕಸಲ್ಯಾಕ್ ಆಚರಣೆ ಕರ್ನಾಚಿ?

ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾರಿ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು.
ತಸಲ್ಯಾರಿ ತುಕ್ಕ ಕಳ್ಣೀ. ಅಮಿ ಕಳ್ವಲ್ಯಾಲೆ ವಾರಾಂತೂಚಿ ಕಪ್ಡಾ ದೀಸು ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲ.

ನೀನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ?
ತೂ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ಕಂಚೆ ಕಪ್ಪಡ್ ನೆಸ್ಸುನು ಗೆಲ್ಲೆಲಿ?

ಇಲ್ಲ..... ನನಗೆ ಅಂದು ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 
ನ...... ಮಕ್ಕ ತೆದುಸು ವಚ್ಚೆ ಜಾಯ್ನಿ.

ಯಾಕೆ? ಏನಾಗಿತ್ತು?
ಇತ್ತೆ? ಕಸನ್ ಜಲ್ಲೆಲೆ?

ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಅಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಮಕ್ಕ ಪೊಳೆಚ್ಯಾಕ್ ಮೋಣು ಚೆಲ್ಲ್ಯಾಲ್ ತರ್ಪೆಚೆ ಕೊಡ್ಯಾಲ್‍ದುಕುನು ಐಲೀಂಚಿ.

ಹೌದಾ? ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ?
ವೈವೇ? ತುಕ್ಕ ವರ್ಡೀಕ್ ಮೋಣು ತೂ ಮಕ್ಕ ಕಸಲೇಕ್ ಸಂಗನಿ?

ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಕೈ ಕಸಲೆ ಮೋಣು ಜಾಯ್ನಿ. ತನಿ ಪೊಳೊನು ಚಮ್ಕಲ್ಯಾಂಚಿ. ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸು ಭಿತ್ತೆರಿ ತಿಳ್ಸಿತಾ ಮೋಣು ಸಂಗ್ಲ.

ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ?
ಚೆಲ್ಲೊ ಕಸಲೆ ಕರ್ತ?

ಹುಡುಗ ಅವನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಚೆಲ್ಲೊ ತಗೆಲೆ ಅನ್ನಲೊಟ್ಟು ತಂಗೆಲೆ ತೋಟ್ ಪೊಳೊನುಗೆತ್ತ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿನ್ನ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ?
ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತುಗೆಲೆ ತಯಾರಿ ಕಶ್ಶಿ ಜತ್ತಾಸ್?

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ವಾಡ್ನಾ. ಚಾಂಗ್ ನಮೂನ್ಯಾರಿ ಜತ್ತಾಸ್.

ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕಲ್ವೇ?
ತೂ ಅತ್ತ್‍ಚೀ ಪೂರಾ ವಜ್ಜುನು ಕೈದ್ ಕೋರ್ನು ಅಸ್ಸುಕಾ ನವೇ?

ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ.
ತಶ್ಶಿ ಕಾಯಿ ನಾ.

ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಡವಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ.
ಮಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಾಕ್ ವೇಳು ಜಲ್ಲೊ. ಫಾಯಿ ಮೇಳ್ಯ. 

ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ…

Comments

Popular Posts