Learn Mangalore Konkani - Lesson 32

This is a facsimile of the 'Learn Konkani' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 32 in Unicode Kannada.

I owe thanks to Subramanya Shenoy for proof corrections.

ಕೋಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್'ರ ಭಾಷೆ. ಮರಾಥಿ‍-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಅದರೂ ಒಕೆಸೀ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ರಾಮ: ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ?
ರಾಮ: ಹಾಂವ್ ಭಿತ್ತೆರಿ ಎವ್ಯತ್ವೇ?

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಬಾ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಯೋ.

ರಾಮ: ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.
ರಾಮ: ಹನಿ ಎದೇ ವೇಳೆರಿ ಗೌತಮು ಹಂಗಾಕ್ ಎತ್ತ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಯಾಕೆ?
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಕಸಲ್ಯಾಕ್?

ರಾಮ: ಅವನು ಅವನ ತಂದೆಯವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.
ರಾಮ: ತೋ ತಗೆಲೆ ಅನ್ನಾಕ್ ಘೇವ್ನು ಚೆಕಪ್ಪಾಕ್ ಮೋಣು ಚಮ್ಕಲ.

*********************

ಗೌತಮ್: ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ?
ಗೌತಮ್: ಹಾಂವ್ ಭಿತ್ತೆರಿ ಎವ್ಯತ್ವೇ?

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಎಂತಹ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಿತು?
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ತುಗೆಲೆ ಆನ್ನಾ ಕಶ್ಶಿ ಅಸ್ಸ್? ತಂಕ ಕಸನೆ ಚೆಕಪ್ ಜಲ್ಲೆ?

ಗೌತಮ್: ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್: ಕಾಲಿ ಸುಮಾರ್ ರತ್ರಿ ಅನ್ನಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯ್ ಸಮ್ ನಾಶಿಲೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆವ್ಕ ಮೋಣು ಸಂಗ್ಲ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ತಪಾಸಣೆಯ ವಿವರ ಏನು?
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಚೆಕಪ್ಪಾಚೆ ವಿಷಯು ಕಸನೆ?

ಗೌತಮ್: ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ.
ಗೌತಮ್: ತಂಕ ಮಾಮೂಲು ವೀಕ್‍ನೆಸ್ ಅಸ್ಸ್.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಹಾಗಂದರೆ ಏನು?
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ತಶ್ಶಿ ಮಳ್ಯಾರಿ?

ಗೌತಮ್: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಲಹೀನತೆಯಂತೆ.
ಗೌತಮ್: ಏ ಸಾಮಾನ್ಯು ಜಾವ್ನು ಪ್ರಾಯ್ ಜಲ್ಲ್ಯಾಲಂಗ ದಿಸ್ಚೆ ಎವ್ಚೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೈ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ? ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರಲ್ವಾ?
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ತುಗೆಲೆ ಅನ್ನಾಕ್ ಏ ಕಶ್ಶಿ? ತನಿ ಆರೋಗ್ಯು ಜಾವ್ನು ಅಶ್ಶಿಲಿನವೇ?

ಗೌತಮ್: ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರೇ. ಅವರು ಸದಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಅವರು ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು.
ಗೌತಮ್: ಮೆಗೆಲೆ ಆನು ಸಾಧಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತೂಚಿ. ತನಿ ಸದಾಚಿ ಸಕಾಣಿ ಅನಿ ಸಂಜೆರಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಂಚಿ. ಅನಿ ತನಿ ಖಾಣ್ ಜವ್ಣಾ ವಿಷಯಾಂತು ಭಾರೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮು.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಆದರೂ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು?
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಜಲ್ಯಾರಿ ಏ ಕಶ್ಶಿ ಜಲ್ಲೆ?

ಗೌತಮ್: ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಯಿತು.
ಗೌತಮ್: ಅಮ್ಗೆಲೆ ಅನ್ನಾನ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆ ಜವಣ್ ಸೊಳ್ಳೆ. ರತ್ರಿ ನಿದೋಚೆ ಫೂಡೆ ಅರ್ಧು ಗ್ಲಾಸು ದೂದ್ ಪಿತ್ತಶಿಲಿಂಚಿ. ತಶ್ಶಿ ಜಾವ್ನು ತಂಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾಂತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸು ಜಲ್ಲೆಕೈ.

ಶ್ಯಾಮ್: ಅದಕ್ಕೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಊಟವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ಯಾಮ್: ತಜ್ಜಿ ಕತೀರಚೀ ಡಾಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಳಾರಿ ಜವಣ್ ಕೋರ್ಕಾ ಅನಿ ಮಧ್ಯೆಮಧ್ಯೇಂತು ಕಸನೇ ಖವ್ಚಾಕ್ ನಜ್ಜ್ ಮೋಣು ಸಂಗ್ಲ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ತುಗೆಲೆ ಅನ್ನಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಚಿ ಪೊಳೊಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಗ್ಲ. ತೂ ದೋನಿ ದೀಸು ರಜ್ ಘಲ್ಲ್ಯಾರಿ ವೋಡ್ನ. ಹೊಗೂರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೋ.

ಗೌತಮ್: ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ.
ಗೌತಮ್: ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಜಲ್ಲೆ. ತಶೀ ಜವ್ವೊ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಹೋಗಿ ಬಾ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ದೇವು ಬರೇ ಕರೋ. ವೊಚ್ಚುನು ಯೋ.

Lesson prepared by: ಸಂದೀಪ್ ಶೆಣೈ, ಮೈಸೂರು

ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ…

Comments

Popular Posts