Learn Mangalore Konkani - Lesson 34

This is a facsimile of the 'Learn Konkani' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 34 in Unicode Kannada.

I owe thanks to Subramanya Shenoy for proof corrections.

ಕೋಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್'ರ ಭಾಷೆ. ಮರಾಥಿ‍-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಅದರೂ ಒಕೆಸೀ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ಬಾ ಸತೀಶ, ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ?
ಯೋ ಸತೀಶ, ತೂ ಕಸ್ಶಿ ಅಸ್ಸ್?

ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮೋಹನ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರಲ್ಲವೇ?
ಹಾಂವ್ ಆರಾಮೆರಿ ಅಸ್ಸ ಮೋಹನ. ತುಗೆಲೆ ಅನ್ನಾನ್ ಗೆಲ್ಲೆಲೆ ಸುದ್ದಿ ಐಕುನು ಮನಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಜಾರು ಜಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾರಿ ನಾಶಿಲೊ. ತಶ್ಶಿ ಜಾವ್ನು ಎವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಿ. ತನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾವ್ನು ಅಶ್ಶಿಲೀಂಚಿ ನವೇ?

ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರು.
ಆರೋಗ್ಯಾರಿ ಅಶ್ಶಿಲಿಂಚಿ. ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಳ್ವಲೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಸಾತುಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಶಾರ್ ನಾಶಿಲೆ.

ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇ?
ಕಸಲ್ಯಾಕ್? ಲಾಯಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಲಗ್ಗಿ ವರ್ನೀವೇ?

ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿದ್ದುದು ಇಷ್ಟೇ.
ಪೂರಾ ನಮ್ನ್ಯಾಚೆ ಟ್ರೀಟ್‍ಮೆಂಟ್ ದೀವ್ನು ಜಲ್ಲೆಲೆ. ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಹಣೇಬರಪಾಂತು ಅಸ್ಶಿಲೆ ಇತ್ಲೇಚಿ.

ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ಬೇಜಾರ್ ಕೋರ್ನಕ. ತುಕ್ಕ ಸಿಕೋನು ಹೋಡು ಕೋರ್ನು ತನಿ ತಂಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕೆಲ್ಲ. ತುಗೆಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ್ ತೂ ಕೆಲ್ಲ. ತೂ ತುಗೆಲೆ ಅಮ್ಮಾಲೆ ಎದ್ರಾಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಕೊರುನಜ್ಜ್. ತಂಗೆಲೆ ಎದ್ರಾಕ್ ಹಸ್ತಾಚಿ ಅಸ್ಕ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ.
ತಶೀ ಜಾಯಿತ್.

ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?
ತುಗೆಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಶ್ಶಿ ಅಸ್ಸ್?

ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿ ಆರಾಮೇಂತು ಅಸ್ಸಾಂಚಿ. ಮೆಗೆಲೆ ಅನ್ನಾಕ್ ವಿಸೊರುಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಸಂಚಿ.

ಆ ನೋವು ಬೇಗನೇ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ರಜದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವೆ?
ತ್ಯಾಂ ದೂಕಿ ವಗ್ಗಿ ವೊಚ್ಚೊ ಮೋಣು ದ್ಯಾವಾಲಗ್ಗಿ ಮಗ್ತ. ಸಂಗಿಲೆಮಣ್ಕೆ ತೂ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸಾಚೆ ರಜೇಂತು ಐಲ?

ಒಂದು ವಾರದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಏಕ್ ವಾರಾಚೆ ರಜೇಂತು ಐಲ. ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಹಂಗ ಮೈಸೂರಾಂತು ಅಮ್ಮಾನ್ ಎಕ್ಲೀ ರಬ್ಕಜತ್ತಾ ಮೋಣು ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚೆ ಮೆಗೆಲೆ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಯ ಮೋಣು ನಿರ್ಧಾರು ಕೆಲ್ಲ.

ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿರುವಿ?
ಕಾಮ್ ಸೋಣು ಮಗಿರಿ ಮೈಸೂರಾಂತು ಕಸನೆ ಕರ್ಕ ಮೋಣು ಅಸ್ಸ್?

ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎರಡು - ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿವೆ. ಉತ್ತಮವಾದುದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಮಕ್ಕ ಮೈಸೂರಾಂತು ದೋನಿ - ತೀನಿ ಕ‍ಂಪೆನೀನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಅಪೈಲ. ಲಾಇಕ್ ಕಂಚೆ ಮೋಣು ತಕ್ಕ ಸೇರ್ವತ.

ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತಶೀಚಿ ಕರಿ. ತೂ ಹಂಗಾಚಿ ಮೈಸೂರಾಂತೂಚಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತುಕೈ ತುಗೆಲೆ ಅಮ್ಮಾಕೈ ಲಾಯಿಕ್.

ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ.
ಥ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ದ್.

ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಹನ ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ತು ಕೆಲಸವಿದೆ. ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ.
ತಸಲ್ಯಾರಿ ಮೋಹನ ಹಾಂವ್ ಅನಿ ಭಾಯಿಸರ್ತ. ಮಕ್ಕ ಎದೇಚಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಮ್ ಅಸ್ಸ್. ಸಂಜೇರಿ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಘರ್ಕಡೆಕ್ ಯೇವ್ನು ಮೆಳ್ತ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಪುನಃ ಸಿಗೋಣ.
ತಶೀ ಜವ್ವೊ. ಆಪಾಸ್ ಮೆಳ್ಯ.

Lesson prepared by: ಸಂದೀಪ್ ಶೆಣೈ, ಮೈಸೂರು

ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ…

Comments

Popular Posts