Learn Mangalore Konkani - Lesson 36

This is a facsimile of the 'Learn Konkani' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 36 in Unicode Kannada. This is the last lesson.

I owe thanks to Subramanya Shenoy for proof corrections.

ಕೋಂಕಣಿ ಸಾರಸ್ವತರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್'ರ ಭಾಷೆ. ಮರಾಥಿ‍-ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ. ಅದರೂ ಒಕೆಸೀ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?
ನಮಸ್ಕಾರು ಸುರೇಶ, ಕಶ್ಶಿ ಅಸ್ಸ ತು?

ಓಹ್ ನವೀನ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ.... ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?
ಓಹ್ ನವೀನು, ಯೋ... ಯೋ.... ಹಾಂವ್ ಸೌಖ್ಯ. ತೂ ಕಶ್ಶಿ ಅಸ್ಸ?

ನಾನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ?
ಹಂವೈ ಸೌಖ್ಯರೆ.... ಅನಿ ಕಸನೆ ವಿಶೇಷು?

ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು.
ವಿಶೇಷು ಕಾಯೀನ. ಪೂರಾ ತೂಂಚಿ ಸಂಗ್ಕ.

ಸುರೇಶ್‍ರವರೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.
ಸುರೇಶ, ತುಗೆಲೆ ನಿಮಿತ್ ಮಕ್ಕ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರು ಜಾವ್ಕ ಅಶ್ಶಿಲೆ ಮಾರಾಯ.

ಹೇಳಿ ನವೀನ್, ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋ ಕೆಲಸವಾದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಏನೂಂತ ಹೇಳಿ.
ಸಾಂಗ್ರೆ ನವೀನ, ಮಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಜವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಕಾಮ್ ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಖಂಡಿತ ಕೋರ್ನು ದಿತ್ತ. ಥೇಂ ಕಸನೆ ಮೋಣು ಸಾಂಗ್.

ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯ ತರಗತಿಗೊಂದು ಸೀಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಮೆಗೆಲೆ ಪುತ್ತಾಕ್ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ಕೂಲಾಂತು ಏಕ್ ಸೀಟ್ ಜಾವ್ಕ ಅಶ್ಶಿಲೆ.

ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಟು.
ಥೈಂ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಉತ್ರಾಕ್ ಮೋಲ್ ಅಸ್ಸನ. ಚೆರ್ಡುಂವಾಲೆ ಬುದ್ಧಂತ್ಕಾ ಸೀಟುಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಲ್.

ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ವೈಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗೆಲೆ ಪುತ್ತಾಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐಲ. ಜಲ್ಲ್ಯಾರಿ ವೈಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಾಂತು ಘಲ್ಲ.

ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ.
ಜಾಯಿತ್. ಪೊಳಯ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋರ್ನು ಪಳೈತ.

ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿ?
ತೂ ತಶ್ಶಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರ ಜತ್ತ. ಹಾಂವ್ ತುಕ್ಕ ಅಪಾಸ್ ಕೆದನ ಮೆಳ್ಕ?

ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಭತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ.
ತೂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಿ. ಫಾಯಿ ಸಕಾಣಿ ನಂವ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ತುಗೆಲೆ ಪುತ್ತಾಕ್ ಘೇವ್ನು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ ಘರಾಕ್ ಯೋ. ಹಾಂವ್ ತುಕ್ಕ ತೈಂಚಿ ಮೆಳ್ತ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು.
ತಶೀ ಜವ್ವೊ. ತುಗೆಲೆ ನಿಮಿತ್ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರು ಜಲ್ಲೆ ಮಾರಾಯ.

ಉಪಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಮ್ಮಿಂದಾಗೋವಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ.
ಉಪ್ಕಾರು ಕಸನೆ ಮಾರಾಯ. ಅಮ್ಕ ಕಿತ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ್‍ಕೀ ತಿತ್ಲೆ ಅಮಿ ಕರ್ತಾಂಚಿ. ವರ್ಲೆಲೆ ಪೂರಾ ದ್ಯಾವಾಲೆ.

ಸರಿ... ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ.
ಜವ್ವೊ. ತಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಫಾಯಿ ಹಾಂವ್ ತುಕ್ಕ ಮೆಳ್ತ.

Lesson prepared by: ಸಂದೀಪ್ ಶೆಣೈ, ಮೈಸೂರು

Comments

Popular Posts