Learn Tulu - Lesson 21

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 21 in Unicode Kannada.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಾಡವು ಒಂದು. ವಿಶ್ವ‌ದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಡ ತನ್ನದೇ ಅದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಡದ ಅಡು ಬಾಷೆ "ತುಳು". ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ನಾವಿಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೇವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ.

ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. : ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್'ದಿತ್ತ್ಂಡಲಾ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿಜಿ.

ಪ್ರೋಗ್ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ. : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಲ್ ಒಂಜಿಲಾ ಇತ್ತಿಜಿ ಅತಾ?

ನೀನು ಹೋಗಿದಿಯಾ? : ಈ ಪೋದಿತ್ತನಾ?

ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. : ಯಾನ್ ವರ್ಷವರ್ಷ ಪೋಪೆ.

ನಿನಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ? : ನಿಕ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾ?

ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ. : ಅಂಚ ಅತ್ತ್, ಅವ್ವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪರ್ಬ.

ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ? : ಇಲ್ಲಾಡೆ ಏರ್ಲಾ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈಜೆರಾ?

ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. : ಈ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಅರ್ವತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಖಾಯಂ ಅತಿಥಿಗಳು. : ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಕ್ಲ್ ದಸರೋಗ್ ಖಾಯಂ ಗಿರಾಕಿಲು.

ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಜೋರಾಗಿದೆಯಾ? : ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಜೋರಾ?

ಅದು ಬಹಳ ಡಲ್. : ಅವ್ಲಾ ಭಾರೀ ಡಲ್. 

ಪ್ರವೇಶದರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? : ಎಂಟ್ರಂಸ್ ಫೀ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ್'ದೆರಾ?

ಇಲ್ಲ. : ಇಜ್ಜಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರುಪಾಯಿ. : ಮಾಮೂಲಿ ದಿನಟ್ಟ್ ಐನ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಜಾದಿನೋಟ್ಟ್ ಪತ್ತ್ ರೂಪಾಯಿ.

ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. : ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ. 

ಆಗಲಿ. : ಆವು.

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....

Comments

Popular Posts