Learn Tulu - Lesson 24

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 24 in Unicode Kannada.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಾಡವು ಒಂದು. ವಿಶ್ವ‌ದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಡ ತನ್ನದೇ ಅದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಡದ ಅಡು ಬಾಷೆ "ತುಳು". ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ನಾವಿಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೇವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ.

ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯಗಳು. : ನಿಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆದ ವಾರ್ಶಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯ.

ಧನ್ಯವಾದ. : ಧನ್ಯವಾದ.

ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು? : ರಾತ್ರಿ (ಕತ್ತಲೆಗ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ?

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮುವತ್ತ ಐದು ವರ್ಶಗಳಾದವು. : ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಮುವ್ವತ್ತೈನ್ ವರ್ಶ ಆಂಡ್.

ನಮಗೆ ಏಕೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ? : ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯೆಗ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ?

ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ... : ಅವ್ವ್ ಪೂರಾ ಆಪುಜಿ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. : ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೊಡು.

ಆಗಲಿ... ರಾತ್ರಿ ಬಾ. : ಆಪು. ರಾತ್ರಿ ಬಲ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. : ಇಲ್ಲಾಡೆನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ.

ಯಾರು ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ? : ಏರ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೆರ್?

ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ... : ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೇ...

ನೀನು ಬರುವಾಗ ಸಂಗಮೇಶನನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. : ಈ ಬನ್ನಗೆ ಸಂಗಮೇಶನ್'ಲಾ ಲೆತೊಂದು ಬಲ.

ಮೋಹನನೂ ಬರುತ್ತಾನೆ. : ಮೋಹನೆಲಾ ಬರ್ಪೆ.

ಬೇಗನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬೇಗನೇ ಮುಗಿಸೋಣ. : ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ತ್'ದ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪಾಗ.

ಹೊರಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ತರಬೇಕಾ? : ಪಿದಾಯಿಡ್'ದ್ ಎಂಚಿನಾಂಡಲಾ ಬೋಡಾ?

ಏನೂ ಬೇಡ...ಬೇಗನೇ ಬಾ ಸಾಕು. : ದಾಲಾ ಬೊಡ್ಚಿ... ಬೇಗ ಬಲ ಯಾರು.

ಆಗಲಿ. : ಆವು. 

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....

Comments

Popular Posts