Learn Tulu - Lesson 45

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 45 in Unicode Kannada.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಾಡವು ಒಂದು. ವಿಶ್ವ‌ದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಡ ತನ್ನದೇ ಅದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿನಕನ್ನಡದ ಅಡು ಬಾಷೆ "ತುಳು". ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ನಾವಿಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೇವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದೆಯಾ? : ವಿಶ್ವಕಪ್'ದ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಛ್ ತೊಯನಾ?

ನೋಡಿದೆ... ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. : ತೊಯೆ... ಬಾರೀ ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡ್.

ಬೇಸರ ಯಾಕೆ? : ಬೇಯಾರ್ ದಾಯೆಗ್?

ಫೈನಲ್'ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆದುವುದೇ? : ಫೈನಲ್'ಡ್ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುನನಾ?

ಏನು ಮಡೋದು? ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಫೈನಲ್'ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. : ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ? ಪೂರಾ ಮ್ಯಚ್ ಎಡ್ಡೇ ಮಲ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುದ್ ಫೈನಲ್'ಡ್ ಗೊಬ್ಬಿಜೆರ್. 

ಬೌಲಿಂಗ್ ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. : ಬೌಲಿಂದ್ ಸರಿ ಮಲ್ತ್‍ದ್ಂಡ ಗೆ‍ಂದೊಲಿತ್ತ್ಂಡ್.

ಹೌದು! ಅದರೂ ನಮ್ಮವರು ವಿಶ್ವಕಪ್'ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರು. : ಅಂದ್! ಆಂಡಲಾ ಎಂಕ್ಲ್'ನಕ್ಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್'ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಗೊಬ್ಯೆರ್.

ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ? : ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏಪ?

ಏಪ್ರಿಲ್'ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ. : ಏಪ್ರಿಲ್'ಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶೊಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಊಂಡ್.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈಗ ಒಳ್ಳಿಯ ಟೈಮ್'ಪಾಸ್. : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏದ್ದ ಟೈಮ್'ಪಾ'ಸ್.

ಹೇಗೆ? : ಎಂಚ?

ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇರಿಕಾದವರು ಯುದ್ದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ವೇ? : ಇರಾಕ್'ದ ಮಿತ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಕ್'ಲ್ ಯುದ್ಧ ಸುರು ಮಲ್ತ್'ದೆರ್ ಅತಾ?

ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೊತರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್'ಪಾಸ್*. : ನ್ಯೂಸ್ ತೊಪೋಂದ್ ಕುಲ್ಲಂಡ‌ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್'ಪಾಸ್*.

ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯೋ? : ಅಮೇರಿಕದಕ್'ಲ್ ಮಲ್ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಸರಿನಾ?

ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೇ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುವುದು? : ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾಂದ್ ಏರೆಡ ಕೇಣುನ?

ಏನೇ ಹೇಳು... ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸದ್ದಾಮುನನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. : ಎಂಚಿನ ಬೋಡಾಂಡ ಪಣ್ಣ... ಈ ಸರ್ತಿಯಾಂಡಲಾ ಸದ್ದಾಮುನ್ ಮುಗಿಪ್ಪಾವೊಡು (ಮುಗಿಪ್ಪೊಡು).

ಅವನಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. : ಆಯೆಡ್'ದ್ ಜಗತ್ತ್'ಗ್ ತೊಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಅದು ಸರಿ. : ಅವ್ವು ಸರಿ.

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....

*The original was published on OurKarnataka.com in March 2003, and reflects thinking & biases of that time. I do not endorse the somewhat callous disregard for human lives shown in the lesson.

Comments

Popular Posts