Learn Tulu - Lesson 50

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 50 in Unicode Kannada.

ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ? : ಯಾನ್ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಲಿಯಾ?

ಬಾ ಗೌತಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ನೀನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?  : ಬಲ ಗೌತಮ್, ಎಂಚ‌ ಉಲ್ಲಾ? ಈ ವಾ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಸೇರೋದುಲ್ಲ?

ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸಾರ್. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಎನ್. ಐ. ಇ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. : ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಸಾರ್. ಯಾನ್ ಮೈಸೂರ್‍ದ ಎನ್. ಐ. ಇ. ಕಾಲೇಜ್‍ಗ್ ಸೇರಿಯೆ.

ನಿನಗೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತು? : ನಿಕ್ಕ್ ವಾ ಬ್ರ್ಯಾಚ್‍ಡ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕ್ಡ್?

ನನಗೆ ಕಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿತು. : ಕ್ ಕಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‍ಡ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕ್ಡ್.

ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? : ಅಲ್ಪೆ ಉಂತೆರೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾ?

ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. : ಎನ್ನೊಟ್ಟ್‍ಗ್ ಎನ್ನ ಸಿದ್ದ್ಯೆಪ್ಪೆನ ಮಗೆವುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್‍ಲ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಲಾ ಸೇರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ್ ಮಲ್ತೋನ್‍ಕ‌ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲ.

ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ? : ಕಾಲೇಜ್ ಏಪ ಸುರು ಆಪುಂಡು?

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದೆ. : ನನಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ್ ಉಂಡ್.

ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? : ಅಲ್ಪ‌ ಇಲ್ಲ್‍ನ್ ನಾಡ್ದ್ ದೀತನಾ?

ಕಾಲೇಜು ಶುರುವಾಗುವ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕುವೆ. : ಕಾಲೇಜ್ ಸುರು ಆಪುನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ದುಂಬೇ ಪೋದ್ ನಾಡ್ಪೆ.

ಆಗ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? : ಅಪಗ ಉಂತೆರೆ ಎಂಚಿನ ಮಳ್ಪುವ?

ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಮಿತ್ರನ ಮನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮನೆ ಹುಡುಕಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. : ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್‍ನ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲ್ ಉಂಡ್. ಅಲ್ಪ‌ ಇಪ್ಪುವೆ. ಆರ್ ಇಲ್ಲ್ ನಾಡೆರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟ್‍ಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ತೆರ್.

ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು. ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರು. : ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ ಓದ್‍ಲಾ. ಊರ್‍ಗ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಲ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ.
ಅಂಚನೆ ಆವಡ್.

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....
(As and when I manage to transcribe Lesson 51)

Comments

Popular Posts