Learn Tulu - Lesson 51

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 51 in Unicode Kannada.

ಬಾ ರವಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ಏನು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ?
ಬಲ ರವಿ, ಎಂಚ ಉಲ್ಲ? ದಾನೆ ಬಾರೀ ಅಪರೂಪ?

ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಊರಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಊರ್‍ಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ.

ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ?
ಅಂದಾ? ದೂರ ಪೋದಿತ್ತ‌?

ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ.
ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್‍ಡ್ ಇತ್ತೆ.

ನೀನು ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ?
ಈ ದಾಯೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್‍ಗ್ ಪೋದಿತ್ತ‌?

ಪದವಿ ಮುಗೀತಲ್ಲಾ....... ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಲೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ.
ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗೀಂಡತಾ........ ಬೇಲೆ ನಾಡೆರೇಂದ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್‍ಡ್ ಇತ್ತೆ.

ಓಹ್! ಕೇಳಲು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಪದವಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಯಿತು?
ಓಹ್! ಕೇಣ್ರೆ ಮರೆತೇ ಪೋಂದ್. ನಿನ್ನ ಡಿಗ್ರಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚಿನಾಂಡ್?

ಬಿ. ಕಾಮ್‍ನ್ನು ಫರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಬಿ. ಕಾಮ್‍ನ್ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್‍ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತ್‍ದೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದುವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲವೇ?
ನನ ಮಿತ್ತ್ ಓದುನ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಾ?

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಂಚೆತೆರಪಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಎಮ್. ಕಾಂ. ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ.
ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್‍ಡ್ ಎಮ್. ಕಾಂ. ಮಲ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು.

ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತೇ?
ಎಡ್ಡೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್‍ಡ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ್ಂಡಾ?

ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಜ್ಜಿ. ನನಲಾ ತಿಕ್ಕ್‍ದಿಜಿ.

ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್‍ಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ?
ಈ ಮುಲ್ಪನೇ ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್‍ಗ್ ದಾಯೆಗ್ ಸೇರ್ಯೊನ್ರೆಬಲ್ಲಿ?

ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವಾ?
ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡತೇ?

ನನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಮೋಹನನೆಂಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ.
ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಮೋಹನ ಪಣ್ಪಿನ ಹುಡುಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೋಂದು ಉಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಆಯೆನೊಟ್ಟುಗ್ ಪಾತೆರ್ಬೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ.
ಅಂಚನೇ ಆವಡ್.

ನೀನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬಯೋಡಾಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೋಹನನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.
ಈ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬಯೋಡಾಟಾನ್ ದೆತೊಂದು ಬಲ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ್ ಮೋಹನನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪೆ.

ನಾಳೆ ನಾನು ಖಂಡಿತಾ ಬರುತ್ತೇನೆ.
ಎಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತಾ ಬರ್ಪೆ.

ಹೋಗಿ ಬಾ..... ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.
ಪೋದ್ ಬಲ....... ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್.

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....

Comments

Popular Posts