Learn Tulu - Lesson 53

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 53 in Unicode Kannada.

ಸರಿತಾ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ? : ಸರಿತಾ, ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ?

ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ಡೇಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. : ಇನಿತ್ತ ದಿವಸೊನ್ ಎಂಕ್‍ಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ಸೀರೆದ ದಿನ ಪಂಡದ್ ಆಚರಿಸೋಂದುಲ್ಲ. 

ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೇ ನೀನಿಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ! : ಅಂದಾ? ಐಕೇ ಈ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಟ್ಟ್‍ಕಟ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ!

ಹೌದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? : ಅಂದ್. ನಿಕ್‍ಲ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ಇಂಚಿನ ದಿನ ದಾಯೆಗ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜಾರ್?

ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾರಿ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು. : ಅಪಗ ನಿಕ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಎಂಕ್ಲ್ ಕರಿನ ವಾರೊಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ್‍ದ.

ನೀನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ? : ಈ ಕಾಲೇಜ್‍ಗ್ ವಾ ಸೀರೆನ್ ತುತ್ತೋಂದು ಪೋದಿತ್ತ‌?

ಇಲ್ಲ..... ನನಗೆ ಅಂದು ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. : ಇಜ್ಜಿ...... ಎಂಕ್ ಆನಿ ಪೋಯೆರೆ ಆಯಿಜಿ.

ಯಾಕೆ? ಏನಾಗಿತ್ತು? : ದಾಯೆಗ್? ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್?

ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. : ಎನನ್ ತೂಯೆರೆಂದ್ ಆಣ್‍ನ ಕಡೆತ್ತಕ್‍ಲ್ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್‍ಡ್‍ದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್.

ಹೌದಾ? ನಿನಗೆ ಮದುವೆಯೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? : ಅಂದಾ? ನಿಕ್ಕ್ ಮದಿಮೇಂದ್ ಈ ಎಂಕ್ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡಿಜ?

ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. : ನನಲಾ ದಾಲಾ ಆಯಿಜಿ. ಅಕ್‍ಲ್ ಬತ್ತ್‍ದ್ ತೂದ್ ಪೋಯೆರ್. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊಟ್ಟ್ ತೆರಿಪ್ಪಾವಾಂದ್ ಪಣ್ತೆರ್.

ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? : ಆಣ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ?

ಹುಡುಗ ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. : ಆಣ್ ಆಯೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ ತೋಟೊನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿನ್ನ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ? : ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ನಿನ್ನ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡ್?

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. : ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಲಾಯಿಕ್‍ಡ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ.

ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕಲ್ವೇ?: ಈ ಇತ್ತೆನೇ ಪೂರಾ ಓದ್‍ದ್ ಮುಗುತ್ತಿದಿಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತಾ?

ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. : ಅಂಚ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ.

ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಡವಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. : ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್‍ಗ್ ಪೋರ್ತಾಂಡ್. ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಕೊ.

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....

Comments

Popular Posts