Learn Tulu - Lesson 54

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 54 in Unicode Kannada.

ರಾಮ: ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ? : ಯಾನ್ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಲಿಯಾ?

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಬನ್ನಿ. : ಬಲೆ.

ರಾಮ: ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. : ನನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌತಮ್ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಯಾಕೆ? : ದಾಯೆಗ್?

ರಾಮ: ಅವನು ಅವನ ತಂದೆಯವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. : ಆಯೆ ಆಯೆನ ಅಮೆರೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಚೆಕಪ್‍ಗ್ ಪಂಡದ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಡ ಪೋತೆ.

*********************

ಗೌತಮ್: ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದೇ? : ಯಾನ್ ಉಲಾಯಿ ಬರೋಲಿಯಾ?

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಎಂತಹ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಿತು? : ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರ್? ಆರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಚೆಕಪ್ ಆಂಡ್?

ಗೌತಮ್: ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. : ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆರೆಗ್ ಆರಾಮ್ ದೆತೊನ್ರೆ ಪಣ್ತೆರ್.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ತಪಾಸಣೆಯ ವಿವರ ಏನು? : ಚೆಕಪ್‍ದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ?

ಗೌತಮ್: ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ. : ಆರೆಗ್ ಮಾಮೂಲು ವೀಕ್‍ನೆಸ್ ಉಂಡು.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಹಾಗಂದರೆ ಏನು? : ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ?

ಗೌತಮ್: ಇದು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಲಹೀನತೆ. : ಇಂದ್ ಪರಬ್ಬೆರೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ವೀಕ್‍ನೆಸ್.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ? ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರಲ್ವಾ? : ನಿನ್ನ ಎಮ್ಮೆರೆಗ್ ಇಂದ್ ಎಂಚ? ಆರ್ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಇತ್ತೆರತ್ತಾ?

ಗೌತಮ್: ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರೇ. ಅವರು ಸದಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಅವರು ಆಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. : ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಮಾಮೂಲಾದ್ ಆರೋಗ್ಯಡೇ ಇತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಏಪಲಾ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯ್ಯಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವ್ವತಾಂದೆ ಆಹಾರದ ವಿಷಯೊಟ್ಟ್ ಆರ್ ಭಾರೀ ಕಟ್ಟ್‍ನಿಟ್ಟ್.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಆದರೂ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? : ಆಂಡಲಾ ಇಂದ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್?

ಗೌತಮ್: ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಯಿತು. : ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಸ್ಸ್‍ನ್ ಬುಡ್ಯೆರ್. ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರ್ ಪರ್ಪೆದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಆರೆನ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡ್.

ಶ್ಯಾಮ್: ಅದಕ್ಕೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಊಟವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. : ಐಕೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯೊಗ್ ಉಣಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೂಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡುನಡುಟ್ ಎಂಚಿನಲಾ ತಿನ್ಯೆರೆಬಲ್ಲೀಂದ್ ಪಣ್ತೆರ್.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾ. : ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಆರೋಗ್ಯೊನ್ ಸರಿಯಾದ್ ತೂಯೆರೆ ಪಣ್ತೆರ್. ಈ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಬತ್ತಿಜಾಂಡಲಾ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಧಾನೊಡ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬಲ.

ಗೌತಮ್: ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. : ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್. ಅಂಚನೇ ಆವಡ್.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಹೋಗಿ ಬಾ. : ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್. ಪೆÇೀದ್ ಬಲ.

Lesson  by: ಸಂದೀಪ್ ಶೆಣೈ, ಮೈಸೂರು

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....

Comments

Popular Posts