Learn Tulu - Lesson 56

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 56 in Unicode Kannada.

ಬಾ ಸತೀಶ, ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? : ಬಲ ಸತೀಶ, ಈ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ?

ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮೋಹನ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದರಲ್ಲವೇ? : ಯಾನ್ ಆರಾಮೊಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಮೋಹನ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ತೀರ್‍ದ್ ಪೋಯಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡ್‍ದ್ ಮನಸ್ಸ್‍ಗ್ ಬಾರೀ ಬೇಜಾರ್ ಆಂಡ್. ಯಾನ್ ಊರ್‍ಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಬರ್ರೆ ಆಯಿಜಿ. ಆರ್ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಇತ್ತೆರತಾ?

ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. : ಆರೋಗ್ಯಡೇ ಇತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಒಂತೆ ದಿವಸೊಡ್ದ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯೆರ್.

ಯಾಕೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇ? : ದಾಯೆಗ್? ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಡ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯಿಜನಾ?

ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿದ್ದುದು ಇಷ್ಟೇ. : ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಟ್ರೀಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದ್ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಣೆಬರಹೊಟ್ಟ್ ಇತ್ತ್‍ನ ಈತೇ.

ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. : ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನಿನ್ನನ್ನ್ ಕಲ್ಪಾದ್ ಸಾಂಕ್‍ದ್ ಆರೆನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮಲ್ತ್‍ದೆರ್. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಈ ಮಲ್ತ್‍ದ. ಈ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಎದುರುಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೋನ್ರೆಬಲ್ಲಿ. ಆರೆನ ಎದುರುಡ್ ಈ ತೆಲ್ತೋಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡು.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. : ಅಂಚನೇ ಆವಡ್.

ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? : ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರ್?

ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. :  ಆರ್ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನ್ ಮರೆಪ್ಪೆರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಆ ನೋವು ಬೇಗನೇ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ರಜದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವೆ? : ಆ ಬೇನೆ ಬೇಗ ಪೋವಾಡ್ಂದ್ ಯಾನ್ ದೇವೆರೆಡ ನಟ್ಟುವೆ. ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಏತ್ ದಿನತ್ತ ರಜೆಟ್ ಬತ್ತ್‍ದ?

ಒಂದು ವಾರದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. : ಒಂಜಿ ವಾರದ ರಜೆಟ್ ಬೈದೆ. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮೈಸೂರ್‍ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಒರ್ತಿನೇ ಇಪ್ಪೊಡು ಅತಾ. ಅಂಚಾದ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ್ ಬುಡ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ್‍ದೆ.

ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿರುವಿ? : ಬೇಲೆನ್ ಬುಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರ್‍ಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡೂಂದ್ ಉಲ್ಲ?

ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎರಡು - ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿವೆ. ಉತ್ತಮವಾದುದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. : ಎಂಕ್ ಮೈಸೂರ್‍ದ ರಡ್ಡ್ - ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೇಲೆಗ್ ಲೆತ್ತ್‍ದ. ವೊವ್ವು ಎಡ್ಡೇಂದ್ ತೂದ್ ಸೇರೊನ್ವೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. : ಅಂಚನೇ ಮಲ್ಪು. ಈ ಮುಲ್ಪನೇ ಮೈಸೂರ್‍ಡೇ ಇತ್ತ್ಂಡ ನಿಕ್ಕ್‍ಲಾ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲಾ ಎಡ್ಡೆ.

ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. : ಅವ್ವು ಮಾತ್ರ ನಿಜ.

ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಹನ ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ತು ಕೆಲಸವಿದೆ. ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. : ಅಂಚಾಂಡ ಮೋಹನ ಯಾನ್ ನಾನ್ ಪಿದಾಡ್ವೆ. ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡ್. ಬಯ್ಯಾಗ್ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆಗ್ ಬತ್ತ್‍ದ್ ತೂಪೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಪುನಃ ಸಿಗೋಣ. : ಅಂಚನೇ ಆವಡ್. ನನೊರ ತಿಕ್ಕುಗ.

Lesson by: ಸಂದೀಪ್ ಶೆಣೈ, ಮೈಸೂರು.

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....

Comments

Popular Posts