Learn Tulu - Lesson 57

This is a facsimile of the 'Learn Thulu' section of the now defunct website OurKarnataka.com. The lessons were prepared by Mr. Shenoy who ran the website, but I've not been able to contact him (I got no response when I wrote to the email ID given on the main page). The lessons can still be found on wayback.archive.org, so you can access them if you have the Baraha font.

The lessons were originally in Baraha font for the Kannada language, which is/was not Unicode compliant. With the help of Aravinda VK's ASCII to Unicode converter and the Kannada typing module at HiGopi.com, I've now redone lesson 57 in Unicode Kannada.

ಬನ್ನಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರರವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? : ಬಲೆ ಹರಿಹರೇಶ್ವರರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್?

ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನರವರೇ, ನಾನು ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? : ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನೆರೇ, ಯಾನ್ ದೇವೆರ ದಯೆಟ್ಟ್ ಆರಾಮೊಡು ಉಲ್ಲೆ. ಈರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್?

ನಾನೂ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ? : ಯಾನ್ಲಾ ದೇವೆರ್ನ ದಯೆಟ್ಟ್ ಆರಾಮೊಡು ಉಲ್ಲೆ. ದಾನೆ ಅಪರೂಪೊಗ್ ಬೈದರ್?

ಅದು ಹೌದು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆತಿದ್ದೆನು. ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. : ಅವ್ವು ಅಂದ್. ಈರೆಗ್ ಪಣ್ಯೆರೆ ನೆಂಪು ಇತ್ತಿಜಿ. ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ ಅಗ್ರಹಾರಡಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮ0ಂಟಪೊಡು ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪಣ್ಪಿ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈರ್ ಈರೆನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೊಟ್ಟುಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್‍ಲಾ ಬರೋಡು.

ಓಹ್ ಹೌದಾ? ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಆಗಮಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ? : ಓ ಅಂದಾ? ವಿಷಯೊನ್ ಕೇಂಡ್‍ದ್ ಬಾರೀ ಖುಶಿ ಆಂಡ್. ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಗ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಆದ ಏರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್?

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಪಂಡಿತರಾದ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮುನ್ನವೇ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಕು. : ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್‍ದ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಆಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ್‍ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲು ಬಿನ್ನೆರ್ ಆದ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ದುಂಬು ಈರ್ ಬರೋಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಗು ಒ0ಂತೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ಬೋಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈರೆನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ ಬೋಡು.

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಾನು, ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮೋಹನರವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. : ಖಂಡಿತವಾದ್‍ಲಾ ಬರ್ಪೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಆಪುನ ರಡ್ಡ್ ಗಂಟೆದ ದುಂಬೇ ಯಾನ್, ರೇವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನನ್ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ. ಗಣಪತಿಯವರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇ? : ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ. ಗಣಪತಿನ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುಲೆ. ಆರೆಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಈರೆಡನೇ ಕೊರೊಡಾ?

ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. : ಎನ್ನಡನೇ ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಆಯೆಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ. ಆಂಡ ಆಯೆ ಬರ್ರೆ ಆವಾಂದ್.

ಹೀಗೋ? ಯಾಕೆ? : ಇಂಚನಾ? ದಾಯೆಗ್?

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. : ಒಂತೆ ದಿವಸೊಡ್ದ್ ಆಯೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ.

ಯಾಕೆ? ಏನಾಯಿತು? : ದಾಯೆಗ್? ಎಂಚಿನ ಆಂಡ್?

ತಿಂಡಿ - ತಿನಸುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವು ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಷ್ಟೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವನನ್ನೂ ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ. : ತಿಂಡಿ - ಉಣಸ್ಸ್‍ದ ವಿಚಾರೊಡು ಒಂತೆ ಏರುಪೇರ್ ಆದ್, ಇತ್ತೆ ಸುಧಾರ್‍ತೋಂದುಲ್ಲೆ. ಆಯೆಗ್ ರೆಸ್ಟ್‍ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೂಂದ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಣ್ತೆರ್. ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಆಯೆನ್ಲಾ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆ.

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖನಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನ ಸಿಗೋಣ. : ದೇವೆರ್ನ ದಯೆಟ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಬೇಗ ಗುಣ ಆವಾಡ್ಂದ್ ಯಾನ್ ದೇವೆರ್ಡ ನಟ್ಟುವೆ. ಯಾನ್ ನನ ಪಿದಾಡ್ಬೆ. ಎಂಕ್ ನನಲಾ ಸುಮಾರ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನ ತಿಕ್ಕುಗ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. : ಅಂಚನೇ ಆವಡ್.

Lesson by: ಸಂದೀಪ್ ಶೆಣೈ, ಮೈಸೂರು

ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ....

Comments

Popular Posts